CO2 Sistemi rashlade

co2 sistemi rashlade

REŠENJA KOJE PODRAZUMEVAJU UŠTEDE U POTROŠNJI ENERGIJE

CO2 Sistemi rashlade

FRIGOMAX je početkom novembra 2018. godine pustio u rad rashladnu opremu u renoviranom supermarketu „MAXI“ u Ulici Džona Kenedija 10b u Beogradu. Tada je po prvi put u Srbiji i bližem okruženju, primenjen transkritični CO2 rashladni sistem, kojim je opremljen ovaj „Delhaize“ objekat, a na čijem se razvoju i primeni radilo nekoliko prethodnih godina zajedno sa grupom ino-partnera. Ovaj projekat proizveo je potpuno, efikasno, jednostavno i rešenje koje podrazumeva i uštede u potrošnji energije. Korišćenjem CO2 kao rashladnog medija umesto tipičnih instalacija u kojima se koriste različite vrste freona, smanjuje se negativan uticaj na ozonski omotač, odnosno, globalno zagrevanje. Prvi CO2 transkritični sistem u Srbiji predstavlja krunu našeg rada i postojanja.

PROJEKTOVANJE, ISPORUKA I INSTALACIJA CO2 SISTEMA RAZLIČITIH KAPACITETA I NAMENA

Kontaktirajte nas i saznajte više o CO2 sistemima rashlade

PRELAZAK SA TRADICIONALNIH SISTEMA HLAĐENJA NA EKOLOŠKI PRIHVATLJIVIJE MODELE

Pratimo trendove u svetu

Tokom 3 godine FRIGOMAX je nastavio da se bavi projektovanjem, isporukom i instalacijama CO2 sistema, različitih kapaciteta i namena. Tragom pionirskog poduhvata iz 2018. godine, zajedno sa partnerima nastavili smo da razvijamo primenu CO2 rashladnih sistema, radeći na izvođenju mnogih projekata i tako stekli dragoceno iskustvo. U godinama koje su pred nama suočićemo se sa veoma ozbiljnim izmenama regulative kada je upotreba freona u pitanju (F-gas regulativa), što će podrazumevati prelazak sa tradicionalnih sistema hlađenja na ekološki prihvatljivije modele.

co2 sistemi rashlade
co2 sistemi rashlade

FRIGOMAX JE NAJPODOBNIJI PARTNER ZA IZBOR DOBAVLJAČA I INSTALATERA CO2 SISTEMA RASHLADE

Sistemi koji zadovoljavaju sve ekološke norme

CO2 sistemi rashlade, upravo i predstavljaju, najadekvatniju alternativu dosadašnjim sistemima hlađenja. Apsolutno su u skladu i zadovoljavaju sve ekološke norme koje su u većem delu Evrope već uveliko na snazi, ali i bitno utiču na efikasnost i pouzdanost rashladnih sistema.

Ipak odabir opreme, kao i instalacija jednog ovakvog sistema zahteva veću pouzdanost od uobičajene, poredeći je sa konvencionalnim sistemima hlađenja. Upravo to predstavlja razlog zbog kojeg je FRIGOMAX najpodobniji partner za izbor dobavljača i instalatera CO2 sistema rashlade, bilo da se radi o opremanju supermarketa ili nekog hlađenog skladišta.

Pogledaje video prezentaciju CO2 aplikacije