Rashladne komore

rashladne komore

MODELI RASHLADNIH KOMORA SA VELIKIM TRANSPARENTNIM OTVORIMA I SISTEMOM POLICA I GLAJZEVA

Rashladne komore

FRIGOMAX nudi opremanje rashladnih komora od onih namenjenih individualnom funkcionisanju u okviru nezavisnih lagera ili u sklopu distributivnih centara, pa sve do mikro rashladnih komorskih sistema segmentiranih prema robnim asortimanima jednog supermarketa. Trend u opremanju maloprodaje diktira uslove u kojima potrošač danas želi da se uveri u svežinu i kvalitet proizvoda koji kupuje. Samim tim, svi proizvodi koji zahtevaju čuvanje i izlaganje pod određenim temperaturnim režimima, trebaju biti dostupniji potrošaču u svim fazama. S’ tim u vezi, razvili smo posebne modele rashladnih komora sa velikim transparentnim otvorima i sistemom polica i glajzeva, koji čine proizvode vizuelno dostupnijim i tako pozitivno utiču na njihov plasman.

VISOK KVALITET SVIH KOMPONENATA OD HLADIONIČKIH PANELA, VRATA, RASHLADNE OPREME I ARMATURE, MEHANIČKIH I ELEKTRO KOMPONENANTA I UPRAVLJAČKIH SEGMENATA

Kontaktirajte nas i saznajte više o rashladnim komorama

VISOK KVALITET SVIH KOMPONENATA RASHLADNIH KOMORA

Sigurnost i pouzdanost proizvoda

U moru ponuđača u ovom tržišnom segmentu, FRIGOMAX je svoje mesto našao u saradnji sa kupcima kojima je imperativ sigurnost i pouzdanost proizvoda koji se čuvaju u rashladnim komorama. Visok kvalitet svih komponenata od hladioničkih panela, vrata, rashladne opreme i armature, mehaničkih i elektro komponenanta i upravljačkih segmenata, garantuju pouzdanost koja je neophodna da bi se sačuvala sva bitna svojstva robe. Kompromisi u konceptu ili nivou kvaliteta koji se prave u bilo kom od navedenih segmenata, neretko su razlog zbog kojeg ukupna investicija plaćena inicijalno manje, kasnije tokom eksplatacije košta puno više i na posletku ima manju upotrebnu funkcionalnost, a samim tim i vrednost.

rashladne komore