Servis

servis hladioničke opreme frigomax

NAŠE EKIPE SE NALAZE NA TERENU 24/7 I TO 365 DANA UZ GODINI

Servis rashladne opreme

FRIGOMAX, kao dugogodišnji proizvođač i isporučilac rashladne opreme, bavi se i održavanjem, odnosno servisiranjem iste. Dobro obučen i tehnički opremljen serviserski kadar, uz stalni nadzor od strane našeg inženjeringa, spreman je da odgovori na svaki zahtev, bilo da je reč o redovnom održavanju opreme ili interventnom servisiranju.

Naše ekipe se nalaze na terenu 24/7 i to 365 dana uz godini i dostupne su kupcima naše opreme bez prekida i bez obzira na dane praznika, tako da je vreme odziva u odnosu na momenat prijave kvara sveden na minimum.

VREME ODZIVA U ODNOSU NA MOMENAT PRIJAVE KVARA JE SVEDEN NA MINIMUM

Kontaktirajte nas i saznajte više o SERVISU opreme za hlađenje

REDOVNO GODIŠNJE ODRŽAVANJE I INTERVENTNI SERVIS

Adekvatna sigurnost za investiciju

Osnovna ideja, odnosno namera u našem pristupu poslovima servisiranja, jeste da ovaj dragoceni resurs stavimo na raspolaganje, pre svega, svim korisnicima naše rashladne opreme i time im obezbedimo adekvatnu sigurnost za investiciju koju su realizovali.

Saradnja se realizuje po modelu koji je najviše prihvatljiv za korisnika, u smislu operacija redovnog godišnjeg održavanja tokom garancije i/ili po isteku garantnog perioda, ali i interventnog servisa rashladnih vitrina, pogonskih agregata rashlade, hladioničkih komora i izvršnih elemenata, usled iznenadnih kvarova ili otklanjanja mogućih fabričkih nedostataka.

servis hladioničke opreme frigomax