thermo king a serija

U srcu Thermo King A serije je ambicija. Ambicija kojom pomeramo granice mogućeg sa ciljem stalnog unapređenja vašeg poslovanja, a čiji je rezultat zaista, potpuno jedinstven rashladni uređaj, novog dizajna, prožet radikalnom inovacijom. Za vaše poslovanje to jednostavno znači: veća operativna fleksibilnost, kontrola temperature van svake konkurencije, kao i revolucionarna ušteda troškova.

thermo king a serija

Njegova efikasnost ovog Thermo King rashladnog uređaja, vodi pravo do željenih ušteda, putem potpuno promenljivog protoka vazduha, smanjenog broja segmenata u dizajnu, koji su pametno implementirani kao i potpune transparentnosti potrošnje goriva, koju omogućava nova elektronska kontrola koja pruža uvid u efikasnost potrošnje.

thermo king a serija